Apsvērumi saistībā ar dīzeļa ģeneratoru komplektu ilgstošu neaktivitāti

Ilgstoša dīzeļģeneratoru neaktivitāte prasa rūpīgu uzmanību, lai novērstu iespējamās problēmas un nodrošinātu gatavību turpmākai lietošanai.Šeit ir galvenie apsvērumi, kas jāpatur prātā:

  1. Degvielas kvalitātes saglabāšana: dīzeļdegviela laika gaitā ir pakļauta degradācijai, izraisot nosēdumu veidošanos un mikrobu augšanu.Lai saglabātu degvielas kvalitāti uzglabāšanas laikā, apsveriet iespēju izmantot degvielas stabilizatorus un biocīdus.Regulāri pārbaudiet, vai degvielā nav piesārņotāju, un, ja nepieciešams, nomainiet to, lai novērstu dzinēja bojājumus.
  2. Akumulatora apkope: Baterijas laika gaitā var izlādēties, īpaši, ja tās netiek lietotas.Ieviesiet regulāru uzlādes grafiku, lai saglabātu akumulatora veselību.Pārraugiet akumulatora sprieguma līmeni un pēc vajadzības uzlādējiet to, lai novērstu dziļu izlādi, kas var saīsināt akumulatora darbības laiku.
  3. Mitruma kontrole: Mitruma uzkrāšanās var izraisīt koroziju un rūsu ģeneratora blokā.Glabājiet ģeneratoru sausā vidē ar atbilstošu ventilāciju, lai samazinātu mitruma uzkrāšanos.Apsveriet iespēju izmantot žāvēšanas līdzekļus vai sausinātājus, lai kontrolētu mitruma līmeni uzglabāšanas zonā.
  4. Eļļošana un blīvēšana: Pirms uzglabāšanas nodrošiniet, lai visas kustīgās daļas būtu atbilstoši ieeļļotas, lai novērstu koroziju un nodrošinātu pareizu darbību.Aizveriet atveres un atklātās detaļas, lai novērstu putekļu, netīrumu un mitruma iekļūšanu.Uzglabāšanas laikā periodiski pārbaudiet blīves un eļļošanas vietas, lai nodrošinātu integritāti.
  5. Dzesēšanas sistēmas apkope: pirms uzglabāšanas izskalojiet dzesēšanas sistēmu un uzpildiet to ar svaigu dzesēšanas šķidrumu, lai novērstu koroziju un sasalšanas bojājumus.Regulāri uzraugiet dzesēšanas šķidruma līmeni un pēc vajadzības papildiniet to, lai saglabātu pareizu aizsardzību pret galējībām.
  6. Regulāras pārbaudes un vingrinājumi: ieplānojiet periodiskas ģeneratora komplekta pārbaudes uzglabāšanas laikā, lai atklātu korozijas, noplūdes vai bojājuma pazīmes.Vingrojiet ģeneratoru vismaz reizi dažos mēnešos slodzes apstākļos, lai komponenti darbotos un novērstu ar stagnāciju saistītas problēmas.
  7. Elektriskās sistēmas pārbaudes: pārbaudiet elektriskos savienojumus, vadus un izolāciju, vai nav bojājumu vai degradācijas pazīmju.Ja nepieciešams, notīriet un pievelciet savienojumus, lai nodrošinātu uzticamu elektrisko darbību.Regulāri pārbaudiet vadības paneļa funkcijas un drošības līdzekļus, lai pārbaudītu pareizu darbību.
  8. Dokumentācija un uzskaite: saglabājiet detalizētu apkopes darbību uzskaiti, tostarp pārbaužu datumus, veiktos uzdevumus un visas konstatētās problēmas.Apkopes pasākumu dokumentēšana atvieglo ģeneratora stāvokļa izsekošanu laika gaitā un palīdz plānot turpmākās apkopes prasības.
  9. Profesionālā pārbaude pirms atkārtotas izmantošanas: pirms ģeneratora komplekta atkal nodošanas ekspluatācijā pēc ilgstošas ​​dīkstāves perioda, apsveriet iespēju to pārbaudīt kvalificētam tehniķim.Tas nodrošina, ka visi komponenti ir pareizā darba kārtībā, un palīdz samazināt neparedzētu kļūmju risku darbības laikā.

Ievērojot šos apsvērumus, dīzeļģeneratoru komplektus var efektīvi saglabāt ilgstošas ​​dīkstāves laikā, nodrošinot to uzticamību un gatavību lietošanai, kad tas ir nepieciešams.

Sazinieties ar mums, lai iegūtu vairāk informācijas: TEL: +86-28-83115525.
Email: sales@letonpower.com
Vietne: www.letongenerator.com

Publicēšanas laiks: 12. augusts 2023